HỘI TIẾT CHẾ DINH DƯỠNG VIỆT NAM
 Số 48B Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 Điện thoại: 0971.195.996

 Website: hoitietchedinhduongvietnam.com

 Email: hoitietchedinhduongvn@gmail.com